Logo Woondienst Roeselare

Project

Screening meergezinswoningen

charles-deluvio-lkHNDf-oXTk-unsplash.jpg

In de stad Roeselare werd ‘Kwaliteitsscreening meergezinswoningen’ opgestart. Hierin is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de West – Vlaamse Intercommunale (WVI) voor het screenen van appartementen ouder dan 50 jaar.

Dit is een actie die loopt sinds 01/01/2017 en eindigt op 01/01/2021. De doelstelling van deze actie is door een gerichte kwaliteitsscreening de vereniging van mede-eigenaars te adviseren en te ondersteunen om renovatiewerken uit te voeren voor het behalen van de steeds strenger wordende kwaliteitsnormen o.a. rond dakisolatie en dubbele beglazing. In de stad Roeselare komen 75 gebouwen in aanmerking voor dit initiatief. Het renovatietraject bestaat uit volgende stappen:

Op niveau van het gebouw : Analyseren op veiligheid, gezondheid en kwaliteit (bouwrot, daken) Analyse van het comfortniveau (ventilatie, akoestiek) Analyse van de technische installaties (verwarming, afvoerleidingen, …)

Op niveau van de individuele woongelegenheden Analyseren op veiligheid, gezondheid en kwaliteit (vocht, elektriciteit) Energie-efficiëntie (lichtarmaturen)

Van elke analyse wordt er een eindverslag opgesteld dat besproken wordt op een vergadering van de verenigde eigenaars van het betrokken appartement. De WVI en de stad werken in deze actie nauw samen wat betreft het communicatietraject, de uitvoering van de analyses en de verdere opvolging van uitgevoerde werken of renovaties.

2017 – 2019

In 2017 werd een traject opgestart voor 2 appartementen (30 woongelegenheden). In 2018 betrof dit 2 appartementen (68 woongelegenheden). Begin 2019 werd een nieuwe oproep gedaan naar betreffende verenigingen van mede-eigenaars.

2020 – 2021

Voor de werkingsjaren 2020-2021 loopt de samenwerking met de WVI verder. Na evaluatie in 2021 wordt bekeken op welke manier de actie kan bijgestuurd en gecontinueerd worden.

Op de gemeenteraad van Roeselare d.d. 25/06/2019 werd een addendum goedgekeurd aan de lopende samenwerkingsovereenkomst met WVI. Twee zaken worden hierbij gewijzigd : De grens van de ouderdom van de appartementen wordt verlaag van 50 naar 35 jaar.

Gezien de inschrijvingsvoorwaarden worden verruimd, stelt de WVI voor, om binnen het vooropgestelde budget, de projectduur te verlengen met 1 jaar. De WVI engageert zich om volgend groeipad na te streven:

  • 2019: min. 3 gebouwen
  • 2020: min. 7 gebouwen
  • 2021: min. 4 gebouwen