Logo Woondienst Roeselare

Project

Ernstig vervuilde woonsituaties

david-babayan-_i7C0FIJR3Y-unsplash.jpg

Aanpak ernstig vervuilde woonsituaties in Roeselare

Afbakening van de doelgroep

Personen die zich in een vervuilde woonsituatie bevinden die onder volgende definitie valt: “De door de bewoners veroorzaakte hinder van stank en (on)gedierte, als gevolg van de aanwezigheid van grote hoeveelheden grof vuil, afval van etenswaren, menselijke en dierlijke uitwerpselen, en een (te) groot aantal huisdieren, of de combinatie hiervan.”

Omschrijving van het aanbod & doelstelling(en)

Alle meldingen van vervuilde woonsituaties worden bij één contactpunt gebundeld. Na melding van de situatie wordt deze verder opgevolgd door een neutraal contactpersoon. De betrokken diensten worden bevraagd. Na een screening van de situatie wordt er gewerkt naar een betere woonsituatie binnen de vrijwilligheid van de cliënt. Indien nodig worden dwingende maatregelen opgelegd, afhankelijk van de veiligheid van de bewoners zelf en/of de omgeving.

Plaats van de begeleiding

Woning van de cliënt

Autonomie cliënt

De vrijwilligheid van de cliënt wordt vooropgesteld. Bij ernstige situaties en een gebrek aan medewerking, worden als laatste middel dwingende maatregelen opgelegd via bevel van de burgmeester.

Intensiteit van het aanbod

  • Tijdelijke ondersteuning
  • 24u/24u permanentie: niet voorzien
  • Gemiddelde duur begeleiding: afhankelijk van case tot case

Werkingsgebied

Roeselare

Kostprijs gebruiker

Afhankelijk van ernst en aard vervuiling (opruim- & opkuiswerken moeten cliënten zelf bekostigen) Hulpverlening zelf is gratis.

Toegankelijkheid

Aanmelden via centraal nummer 1788 (Stad Roeselare) door dienst of belanghebbende.

Meer info gewenst?

lien.leroy@roeselare.be
051 26 24 78